Gatubrand logo

Vi får verksamheter och företag på rätt köl och ”släcker bränderna” som riskerar dränera företag på kapital, kompetens och struktur.

Affärsutveckling

Att fokusera på kärnverksamheten och säkerställa att den är lönsam och livskraftig är bolagets viktigaste hörnsten och en förutsättning för företagets sunda utveckling. Att säkerställa detta är ett av Gatubrands starkaste drivkrafter.

Ledarskap

I ett modernt företag finns det alla typer av egenskaper och drivkrafter. Först när ledningen förstår detta och trovärdigt kan kommunicera med sina medarbetare skapas förutsättningar för framgång och tillväxt. Som Richard Brandson, grundare och ägare till Virgin Group uttryckte det. – ”Om jag och företaget tar hand om medarbetarna så tar de hand om såväl leverantörer, kunder som intressenter.”

Styrelseuppdrag

Gatubrands ledning har i närmare 30 år innehaft ett stort antal styrelseuppdrag i koncernbolag, mindre fåmansbolag och också arbetat i ideella styrelser. Lars har under större delar av dessa varit styrelseordförande. Att strukturera och delegera styrelsearbetet är en uppgift som Lars är väl lämpad till.

Rådgivning

Med mer än 50 års arbetserfarenhet och som ledare för organisationer under större delen av dessa är Gatubrand och Lars en utmärkt resurs för en ny VD eller ordförande som behöver coachning och råd. Du kan lugnt vända dig hit och få full valuta för dina pengar.

Gatubrand är en konsultfirma som precis som namnet säger och med Lars Wahlströms kompetens ett förstahands val när det gäller att få verksamheter och företag på rätt köl och ”släcka bränderna” som riskerar dränera företag på såväl kapital, kompetens och struktur.

Lars Wahlström Gatubrand AB

Lars som arbetat som VD i närmare 30 år har i denna roll varit en del av stora koncerner som Leo/Ferrosan, Pharmacia och Pfizer men också varit delägare och VD i mindre managementdrivna bolags som Pherrovet, Sydetikett, Prokalia och Pharmaxim.

Pharmaxim startade som en avknoppning från Pharmacia 2004 och drevs under Lars ledning från ett litet bolag med en handfull medarbetare till ett bolag som idag omsätter närmare en kvarts miljard kronor.

Lars beskriver sig idag som en affärsentreprenör där bolagens lönsamhet och långsiktighet är de starkaste drivkrafterna. Lars har också gedigen kunskap om att driva processtyrda företag inom ISO systemet. Så sent som november 2018 blev Pharmaxim reviderat och godkänt under ISOs nya standard, 9001:2015 och 14001:2015.  

Så om lönsamhet, ordning och eller struktur är i fokus är Gatubrand just ett sådant företag som kan hjälpa er.

Meritförteckning

1989
Efter en snabb karriär inom Leo Ferrosan utses Lars som VD i Pherrovet AB som bildats genom en avknoppning av bolagen Pharmacia, Leo och Ferrosans veterinärmedicin och därefter avyttrats till dåvarande Cultor OY i Finland. 

1994
Förvärvar genom ett MBO och i samarbete med riskkapitalbolagen Still och Skandia Investment, Pherrovet från Cultor OY, kvarstår som VD.

1997
Säljer Pherrovet till Pharmacia Upjohn och tar samtidigt över ledningen för Pharmacia UpJohns veterinärmedicin i Norden och Baltikum.

1998
Lars förvärvar tillsammans med 3 kollegor bolaget Sydetikett i Arlöv och tar plats i styrelsen

2004
Förvärvar Pharmacia Animal Health icke strategiska portfölj i Norden och startar Pharmaxim som Lars också leder som VD

2014
Avyttras Sydetikett till PSI Antonsson idag.

2018
Lars säljer av sitt innehav i Pharmaxim och lämnar bolaget den 31 april 2018                       

2018
Lars startar konsultbolaget Gatubrand AB

Kontakta oss

Gatubrand AB har F-skattesedel och sitt säte i Glumslöv mellan Helsingborg och Landskrona. För mer information eller en kostnadsfri konsultationstimme kontakta Lars Wahlström.

+46 705 38 78 01