Låt Oss Hjälpa Dig med Lönsamhet & Struktur

Din Partner för Ordning och Reda i Verksamheten.

Gatubrand är Lars konsultfirma som, precis som namnet antyder, är det förstahandsvalet när det gäller att hjälpa verksamheter och företag på rätt köl samt ”släcka bränderna” som riskerar att dränera företagen på pengar, kompetens och struktur.

Lars har arbetat som VD i närmare 30 år och har under denna tid varit en del av stora koncerner som Leo/Ferrosan, Pharmacia och Pfizer. Han har också varit delägare och VD i mindre managementdrivna bolag som Pherrovet, Sydetikett, Prokalia och Pharmaxim.

Pharmaxim, som startade som en avknoppning från Pharmacia, växte under Lars ledning från ett litet bolag med en handfull medarbetare till ett företag som idag omsätter närmare en kvarts miljard kronor.

Lars beskriver sig idag som en affärsentreprenör med starkt fokus på bolagens lönsamhet och långsiktighet. Han har även gedigen kunskap om att driva processtyrda företag inom ISO-systemet, vilket bevisades när Pharmaxim reviderades och godkändes enligt ISOs nya standard, 9001:2015 och 15001:2015, i november 2018.

Så om lönsamhet och/eller ordning och struktur är i fokus, är Gatubrand just det företag som kan hjälpa er att nå era mål.

Att förstå och uppskatta medarbetarnas unika styrkor är nyckeln till att bygga ett starkt och effektivt team.

Gatubrands starka sidor

01

Affärsutveckling

Att fokusera på kärnverksamheten och säkerställa dess lönsamhet och fortlevnad är en hörnsten i bolagets framgång och en förutsättning för en sund utveckling. Detta är en av Gatubrands starkaste drivkrafter.

02

Ledarskap

I ett modernt företag finns alla typer av egenskaper och motiv. Först när ledningen förstår detta och kan kommunicera effektivt med sina medarbetare kan framgång och tillväxt uppnås.
Som Richard Branson, grundare och ägare av Virgin Group, uttryckte det
– ”Om jag och företaget tar hand om medarbetarna så tar de hand om såväl leverantörer, kunder som intressenter.”

03

Styrelseuppdrag

Gatubrands ledning har under nästan 30 år haft ett flertal styrelseuppdrag i större företag, mindre privata företag och även arbetat i ideella styrelser. Lars har varit styrelseordförande i de flesta av dessa uppdrag. Att strukturera och delegera styrelsearbetet är en uppgift som Lars är väl lämpad för.

04

Rådgivning

Med sin omfattande kunskap och erfarenhet av ledarskap kan Gatubrand och Lars ge ovärderlig vägledning och coachning till alla nya VD:ar eller styrelseordförande. Du kan lugnt vända dig hit och få full valuta för dina pengar.

Lars CV

1989

Efter en snabb karriär inom Leo Ferrosan utses Lars som VD i Pherrovet AB som bildats efter en avknoppning av bolagen Pharmacia, Leo och Ferrosans veterinärmedicin och därefter avyttrats till dåvarande Cultor OY i Finland.

1994

Förvärvar genom ett MBO och i samarbete med riskkapitalbolaget Still och Skandia Investment, Pherrovet från Cultor OY, kvarstår som VD.

1997

Säljer Pherrovet till Pharmacia Upjohn och tar samtidigt över ledningen för Pharmacia UpJohns veterinärmedicin i Norden och Baltikum.

1999

Lars förvärvar tillsammans med 3 kollegor bolaget Sydetikett i Arlöv och tar plats i styrelsen.

2004

Förvärvar Pharmacia Animal Health icke strategiska portfölj i Norden och startar Pharmaxim som Lars också leder som VD

2014

Avyttras Sydetikett till PSI Antonsson idag.

2018

Lars säljer av sitt innehav i Pharmaxim och lämnar bolaget den 31 april 2018.

2018

Lars startar konsultbolaget Gatubrand AB.

Kontakt

Gatubrand har F-skattesedel och sitt säte i Glumslöv mellan Helsingborg och Landskrona.
För mer information eller en kostnadsfri konsultationstimme sök Lars på: